Klub Sportowy Metro

 

Fundusz Sportowy "Nasze METRO"

 
 


Motto: Jeśli uważasz, że warto wspierać Klub METRO, nie oglądaj się na innych, po prostu przyłącz się. Twój gest znajdzie na pewno wielu naśladowców.

Fundusz Sportowy „Nasze METRO” ma za zadanie wspierać finansowo działalność statutową Klubu Sportowego METRO Warszawa. Uczestnicy Funduszu działają z sympatii dla Klubu, bo ich na to stać, bo rozumieją potrzeby i chcą pomóc. Wpłaty mają charakter zadeklarowanej miesięcznej darowizny w dowolnej wysokości z możliwością odliczenia jej od dochodu i tym samym obniżenia podatków PIT lub CIT. Fundusz może dodatkowo pozyskiwać Sponsorów, którzy w wyniku zawartych z Klubem METRO umów sponsorskich wnoszą określone opłaty.

Celem Funduszu jest umocnienie pozycji Klubu Sportowego Metro jako jednego z czołowych siatkarskich klubów młodzieżowych w Polsce. Działalnością Funduszu zarządza Rada, która w porozumieniu z Zarządem Klubu METRO dysponuje zgromadzonymi środkami. Wszyscy Uczestnicy Funduszu w okresach kwartalnych otrzymują pełny raport na temat wpływów i wydatków.

Wpłacane pieniądze są gromadzone na koncie klubowym i wspierają KS METRO w następujących obszarach:
- dofinansowanie startów młodzieży w mistrzostwach Polski
- stypendia 
- zakup sprzętu sportowego
- szkolenie trenerów
- udział w turniejach międzynarodowych
- dofinansowanie zespołu seniorów
- integracja społeczności KS METRO
- wspieranie innych zadań statutowych

Przystąpienie do Funduszu nie wymaga żadnych formalności. W dowolnym momencie można rozpocząć współpracę i podobnie można się wycofać. Osoby lub firmy zainteresowane uczestnictwem w Funduszu Sportowym „Nasze METRO” lub inną współpracą proszone są o kontakt z naszym Klubem.

Oprócz stałej aktywności Uczestników Funduszu, którzy wpłacają regularnie co miesiąc zadeklarowane kwoty, można wesprzeć Klub METRO jednorazową okazjonalną wpłatą na poniższy rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Sportowy METRO Warszawa - KRS 0000119494
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 48
nr rachunku: 25 1240 1125 1111 0010 6726 2400
Opis przelewu: "Darowizna na działalność statutową Klubu Sportowego METRO Warszawa".

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie w imieniu całej metrowskiej społeczności.

Fundusz rozpoczął swoją działalność w marcu 2016 roku.
W gronie założycielskim tej inicjatywy jest kilkanaście osób, które zadeklarowały stałe miesięczne darowizny. Do Funduszu może przyłączyć się każdy kto chce i może dorzucić swoją comiesięczną cegiełkę do rozwoju Klubu METRO. Zapraszamy i dziękujemy!
Uczestnikami Funduszu są: Beata i Sławomir Gwardiak, Piotr Czajka, Dariusz Kopaniak, Arkadiusz Linkiewicz, Sławomir Assendi, Dariusz Mirowski, Piotr Michalski, Jan Koc, Sławomir Zieliński, Jakub Dalach, Maciej Kryda, Paweł Kozłowski, Bertrand Jasiński, Agnieszka Filip, Joanna i Marek Michaleccy, Marcin Bakaj, Maciej Smoliński, Piotr Tkaczyk, Marcin Kozłowski, Dariusz Farkas, Magdalena Kubiak, Robert Zonko, Małgorzata Pernach.

Zapraszamy także do współpracy w różnych działaniach organizacyjnych na rzecz KS METRO.
Szczegóły  >>> TUTAJ